KELLERMAN G., Jakob Ulvsson och den svenska kyrkan under äldre Sturetiden 1470-1497, Stockholm 1935.

LOCALISATION

BIBLIOGRAPHIE

LIENS EXTERNES